REGULAMIN UDZIAŁU W 17. KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ WOJSKOWYCH LEKARZY DENTYSTÓW ORGANIZOWANEJ PRZEZ KOMISJĘ STOMATOLOGICZNĄ RADY LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ.

§1


Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez Wojskową Izbę Lekarską 17. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wojskowych Lekarzy Dentystów (dalej Konferencja). Współorganizatorem konferencji odpowiedzialnym za organizację od strony technicznej jest firma SPS-Piotr Szymański.

Wojskowa Izba Lekarska odpowiada za całość organizacji konferencji, firma SPS-Piotr Szymański zajmuje się rejestracją osób na konferencji oraz techniczną stroną przeprowadzenia konferencji (opłaty za konferencje, organizacja pobytu w hotelu, itp, współpraca ze sponsorami).


§2


1. Konferencja jest organizowana w formule: wykładu teoretycznego.

2. Miejsce Konferencji: Hotel Orle, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk

 

3. Termin Konferencji: 9 maja - 12 maja 2024 r.

§3


1.    Uczestnikiem Konferencji może być każda osoba, dla której Konferencja została przygotowana merytorycznie (lekarz dentysta), i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową bądź faxem.


2.    Nabór uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.


3.    O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie przez organizatora technicznego firmę SPS-Piotr Szymański).

§4


1.    Warunki udziału w Konferencji:
a). Rejestracja Uczestnika Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
www.17konferencjawil.pl
b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 15 dni przed terminem szkolenia.
W przelewie należy podać imię i nazwisko.


§5


1. Uczestnicy Konferencji mają prawo do:
     a)    Otrzymania materiałów edukacyjnych nawiązujących do treści Konferencji;
     b)    Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w Konferencji oraz ilości przyznanych punktów edukacyjnych.
     c)    Rezygnacja z udziału w Konferencji możliwa jest po przesłaniu do organizatora pisemnego oświadczenia, nie później niż na 20 dni (26 kwietnia 2024 r.) przed terminem szkolenia. Za rezygnację zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni (26 kwietnia 2024 r.) przed lub bez uprzedzenia organizatora w odpowiednim terminie zostanie pobrana cała kwota należna za konferencję. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w cyklu wykładowym, w nadzwyczajnych przypadkach, np. choroba prelegenta, brak możliwości dojazdu, itp. Zmiana wykładowcy jednego z wykładów w całej sesji wykładowej nie może być powodem do żądania zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.


3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy wykładów pozostawały niezmienne.

 

§6


Uczestnicy Konferencji mają obowiązek:
a)  Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy dentystów) i podania nazwy Okręgowej Izby Lekarskiej, do której należą;
b)  Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Potwierdzenia swojej obecności w punkcie recepcyjnym podpisem na liście obecności.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział.


§7


1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:
- wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez SPS Piotr Szymański, Warszawa, ul. Modzelewskiego  67/4 oraz przez Wojskową Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 78 w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SPS Piotr Szymański działalności gospodarczej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.
- wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej SPS Piotr Szymański i Wojskowej Izby lekarskiej zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
- wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji, na temat kolejnych szkoleń organizowanych przez SPS Piotr Szymański lub Wojskową Izbę Lekarską.
- wyrażeniem  zgody na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez SPS-Piotr Szymański. a tym samym na publikację wizerunku na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez Wydawnictwo SPS Piotr Szymański i Wojskową Izbę Lekarską.
Administratorem danych uczestników szkolenia jest firma SPS-Piotr Szymański, z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 67 / 4; 02-679 Warszawa. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


§8


1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu potwierdzającego udział w Konferencji.


2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w Konferencji wg aktualnych cen zamieszczonych na stronie www.17konferencjawil.pl i poniżej:

 
 • Przyjazd w piątek 10 maja 2024 r. – wyjazd w niedzielę 12 maja 2024 r. (2 noce)

  Opłata obejmuje: 2 noclegi ze śniadaniami, całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach

  Pokoje Standard

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 1390 zł;
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym - 1890 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Standard);
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1290 zł.

  Pokoje Superior (lepszy standard)

  •    Osoba w pokoju 2-osobowym - 1590 zł;
  •    Osoba w pokoju 1-osobowym - 1990 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Superior);
  •    Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1390 zł.

  Pokoje Duo (salon: sofa + sypialnia: dwa lub trzy łózka)

  •    Osoba w pokoju 3-osobowym - 1390 zł;
  •    Osoba w pokoju 2-osobowym - 1690 zł.

  Apartamenty (sypialnia z łożem małżeńskim + salon)

  •     Osoba w apartamencie 2-osobowym - 1690 zł;
  •     Osoba w apartamencie 1-osobowym  - 2390 zł;
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1590 zł.


  Przyjazd w czwartek 9 maja 2024 r. – wyjazd w niedzielę 12 maja 2024 r. (3 noce)

   

  Opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w konferencji

  Pokoje Standard:

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 1790 zł;
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym - 2290 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Standard);
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1590 zł.

  Pokoje Superior (lepszy standard):

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 1890 zł;
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym - 2490 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Superior);
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1690 zł.

  Pokoje Duo (salon: sofa + sypialnia: dwa lub trzy łózka):

  •    Osoba w pokoju 3-osobowym - 1690 zł;
  •    Osoba w pokoju 2-osobowym - 1990 zł.

  Apartamenty (sypialnia z łożem małżeńskim + salon):

  •     Osoba w apartamencie 2-osobowym - 1990 zł (opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w apartamencie 1-osobowym - 2990 zł;
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1790 zł.

  Członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi otrzymują 100 zł dofinansowania na udział w konferencji. Przy rejestracji prosimy o podanie Izby Lekarskiej.


  Ceny przy zgłoszeniu po 1 kwietnia 2024 r.


  Przyjazd w piątek 10 maja 2024 r. – wyjazd w niedzielę 12 maja 2024 r. (2 noce)

  Pokoje Standard

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 1690 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi ze śniadaniami, całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym -2090 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego standard)
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1590 zł.

  Pokoje Superior (lepszy standard)

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 1790 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi ze śniadaniami, całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym - 2190 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Superior);
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1590 zł.

  Pokoje Duo (salon: sofa + sypialnia: dwa lub trzy łózka)

  •    Osoba w pokoju 3-osobowym - 1590 zł;
  •    Osoba w pokoju 2-osobowym - 1890 zł.

  Apartamenty (sypialnia z łożem małżeńskim + salon)

  •     Osoba w apartamencie 2-osobowym - 1890 zł (opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w apartamencie 1-osobowym - 2590 zł
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1790 zł.

   

  Przyjazd w czwartek 9 maja 2024 r. – wyjazd w niedzielę 12 maja 2024 r. (3 noce)

  Pokoje Standard

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 2090 zł (opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym - 2590 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Standard);
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1890 zł.

  Pokoje Superior (lepszy standard)

  •     Osoba w pokoju 2-osobowym - 2190 zł (opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w pokoju 1-osobowym - 2790 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego Superior);
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1990 zł.

  Pokoje Duo (salon: sofa + sypialnia: dwa lub trzy łózka)

  •    Osoba w pokoju 3-osobowym - 1990 zł; (opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •    Osoba w pokoju 2-osobowym - 2290 zł.

  Apartamenty (sypialnia z łożem małżeńskim + salon)

  •     Osoba w apartamencie 2-osobowym - 2290 zł (opłata obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniami, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
  •     Osoba w apartamencie 1-osobowym - 3290 zł;
  •     Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 2090 zł.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń pozostawały niezmienne.

§9

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe w czasie Konferencji.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Konferencji innym uczestnikom lub mieniu prywatnemu.

Free Joomla! templates by Engine Templates
Nasza strona używa plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.