100NGS

dr n. med. Jacek Ciesielski

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna DUO-DENT Łódź
Kursy, specjalizacja, doktorat:
Szkolenia podyplomowe: 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji
l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.) doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt.„Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject", promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek


J. CiesielskiDorobek naukowy:
- publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego
- opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologiczne) i kalkulacji cen za usługi dentystyczne
- od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz. Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent)
- w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu"
w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską)

Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.

Członek Rady Programowej Czasopisma Medical Maestro Magazine.Autor wielu publikacji z zakresu metod znieczulania miejscowego w stomatologii – w szczególności metodą znieczulenia śródwięzadłowego (ciśnieniowego). Autor filmów szkoleniowych z zakresu m.in. preparacji i cementowania licówek porcelanowych, wysoko ocenianych przez autorytety zagraniczne.

Masz pytanie? Pytaj!

Formularz kontaktowy
Przewiń na górę