100NGS

Lekarz stomatolog Krzysztof Adamowicz ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku.

Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajął się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan.

Więcej...

Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna DUO-DENT Łódź
Kursy, specjalizacja, doktorat:
Szkolenia podyplomowe: 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji
l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.) doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt.„Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject", promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek

Więcej...

Ukończył studia w 2010 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora pracą z diagnostyki zaburzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł Coach ICI. Obecnie prowadzi poradnię zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Rzeszowie i Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Mensa Polska. Odbył ponad 90 kursów w Polsce, Włoszech, Niemczech, Belgii, Czechach, Węgrzech, Maroku, Litwie w dziedzinach zaburzeń czynnościowych narządu żucia, medycynie estetycznej, stomatologii odtwórczej, estetycznej, protetyce, endodoncji, ortodoncji, implantologii, periodontologii oraz fotografii stomatologicznej.

Więcej...

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endodoncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki.

Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w stomatologii i protetyce. Autor książki pt. „Protezy Całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent. Autor ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych. Przeprowadził ponad 50 wykładów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Od 2009 roku członek Rady Naukowej Dentaltown (Editorial Members Boards), jedyny z Europy Środkowo-wschodniej. Bliska współpraca z lekarzami z USA, Kanady i Australii, dotycząca adhezji i materiałów kompozytowych. Prywatnie miłośnik przyrody, zapalony podróżnik.

Agnieszka_Paździor-Klocek

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Nieprzerwanie od roku 1995 prowadzi własną praktykę lekarską.

Od roku 2007 prowadzi szkolenia podyplomowe w formie warsztatów i wykładów dla stomatologów z zakresu estetycznej stomatologii rekonstrukcyjnej, stomatologii adhezyjnej i prac kompozytowych na włóknach szklanych. W latach 2005-2012 współpracowała jako konsultant medyczny i szkoleniowiec w firmie Arkona, aktywnie uczestniczyła w pracach konstrukcyjnych opracowania nowych technologii światłoutwardzalnych, tworzeniu instrukcji oraz nowych metod zastosowań kompozytów i włókien szklanych/poliaramidowych w stomatologii.

Więcej...

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo specjalizujący się w tematyce roszczeń odszkodowawczych. Główny obszar zainteresowań to szkody powstałe na zdrowiu, również w trakcie prowadzonego leczenia. W latach 2011-2013 koordynował współpracę lekarzy z prawnikami na potrzeby specjalistycznego opiniowania medycznego. Wypowiadał się jako biegły sądowy. Autor artykułów z zakresu praw osób poszkodowanych.

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant Katedry Postępowania Administracyjnego UJ. Wykładowca Akademicki. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Współautor książki: Prawa Lekarza, zarys Problematyki (Wyd. Wolters Kluwer, 2012). Współtwórca Karty Praw Lekarza (2008). Odbywał staż prawny w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2004 pracował w dziale prawnym placówki medycznej. Od 2009 r. prowadzi dział prawny w Krakowskim podmiocie leczniczym.  Od 2009 r. doradza placówkom medycznym na terenie całego kraju. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych Konferencji poświęconych Prawu Medycznemu. Autor artykułów w Nowym Gabinecie Stomatologicznym i Nowym Gabinecie Ginekologicznym.

Masz pytanie? Pytaj!

Formularz kontaktowy
Przewiń na górę