lek. dent. Agnieszka Paździor-Klocek

Agnieszka_Paździor-Klocek

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Nieprzerwanie od roku 1995 prowadzi własną praktykę lekarską.

Od roku 2007 prowadzi szkolenia podyplomowe w formie warsztatów i wykładów dla stomatologów z zakresu estetycznej stomatologii rekonstrukcyjnej, stomatologii adhezyjnej i prac kompozytowych na włóknach szklanych. W latach 2005-2012 współpracowała jako konsultant medyczny i szkoleniowiec w firmie Arkona, aktywnie uczestniczyła w pracach konstrukcyjnych opracowania nowych technologii światłoutwardzalnych, tworzeniu instrukcji oraz nowych metod zastosowań kompozytów i włókien szklanych/poliaramidowych w stomatologii.

 

W styczniu 2013 uzyskała tytuł Certified Dentapreg Trainer w ADM Dentapreg i podjęła aktywną współpracę merytoryczną z producentem włókien szklanych Dentapreg, uniwersytetem technicznym w Brnie oraz firmą HI-Dental. Od stycznia 2013 jest członkiem i koordynatorem medycznym projektu wprowadzenia na światowy rynek najnowszego produktu ADM Dentapreg – włókien szklanych UFM.

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu zastosowania włókien szklanych w stomatologii zachowawczej , adhezyjnej stomatologii rekonstrukcyjnej, protetyki mikroinwazyjnej, materiałoznawstwa. W ramach wolontariatu współpracuje z przedszkolami propagując zdrowy styl życia i higienę jamy ustnej.

Masz pytanie? Pytaj!

Formularz kontaktowy
Przewiń na górę